W 2010 roku firma brała udział w projekcie współfinansowanym przez UE w ramach:
MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007-2013,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt nosił tytuł: "Wzrost konkurencyjności firmy Piekarnia Krystyna poprzez unowocześnienie parku maszynowego."
Przedsięwzięcie to umożliwiło zakup nowoczesnych maszyn do produkcji i wypieku pieczywa wraz z układem uzysku ciepła,
który oszczędza energie i chroni środowisko naturalne.

Ostania aktualizacja: 2011 rok